กำลังซื้อหด 'ฉุด' ยอดขายปีใหม่อืด l สมชาย พรรัตนเจริญ

ค้าปลีกครวญ! กำลังซื้อหด ยอดขายซบเซารับปีใหม่ คนเมินซื้อของแพงแบรนด์ดัง หันมาซื้อสินค้าราคาถูก ไม่สนใจยี่ห้อ คุยกับ สมชาย พรรัตนเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมค้าส่ง - ค้าปลีกไทย

ส่องแนวโน้มธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่งไทย หลังกำลังซื้อหด ยอดขายซบเซารับปีใหม่ คนเมินซื้อของแพงแบรนด์ดัง หันมาซื้อสินค้าราคาถูก ไม่สนใจยี่ห้อ คุยกับ สมชาย พรรัตนเจริญ  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์