ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 51.85 ลบ -0.66 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 54.55 ลบ -0.24 บาท

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 51.85 ลบ -0.66 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 54.55 ลบ -0.24 บาท

ราคายางซื้อขายประจำวันผ่านตลาดกลางยางพาราจังหวัดของการยางแห่งประเทศไทยประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ภาพรวมราคายางพาราทุกชนิดได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจโลก

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) คาดว่า เศรษฐกิจโลกในต้นปี 2567 จะชะลอตัวลงเล็กน้อย โดยเป็นผลมาจากการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางในหลายประเทศ ซึ่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนี้อาจกระทบถึงความต้องการบริโภคยางและกระทบถึงราคายางได้ในที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม ดัชนีผู้จัดการฝ่ายซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายของยูโรโซนเพิ่มขึ้นในเดือน พ.ย. อยู่ที่ 44.2 เพิ่มจากเดือนก่อนหน้าที่อยู่ในระดับ 43.1 และสูงสุดในรอบ 6 เดือน แม้ว่าจะดัชนีจะอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 แต่ตัวเลขยังคงสะท้อนให้เห็นการกระเตื้องขึ้นเศรษฐกิจในยูโรโซน

 

สรุปสถานการณ์ราคายาง ณ สำนักงานตลาดกลางยางพารา

                                                                                                               หน่วย บาท/กก.

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 51.85 ลบ -0.66 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 54.55 ลบ -0.24 บาท

 

 

ยางแผ่นดิบ (สงขลา) 51.85 ลบ -0.66 บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 (สงขลา) 54.55 ลบ -0.24 บาท