กรมการค้าภายในจับโกงเครื่องชั่งรับซื้อยางพารา ที่จ.บึงกาฬ

กรมการค้าภายในจับโกงเครื่องชั่งรับซื้อยางพารา ที่จ.บึงกาฬ

กรมการค้าภายใน จับลานรับซื้อยางพาราโกงน้ำหนักยางพารา ที่จ.บึงกาฬ รับซื้อยางพาราปริมาณน้ำหนักต่ำเกินจริง ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สายตรวจเฉพาะกิจชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมการค้าภายใน ได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจสอบลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามคำร้องเรียนของเกษตรกรผ่านทางสายด่วน 1569 ที่สงสัยว่าลานรับซื้อยางพาราโกงน้ำหนักยางพาราที่ตนได้นำไปขาย

 

จากการตรวจสอบพบว่า ลานรับซื้อแห่งนี้ใช้เครื่องชั่งพร้อมตุ้มถ่วงน้ำหนักที่มีการดัดแปลงให้แสดงค่าน้ำหนักต่ำกว่าความเป็นจริง โดยเมื่อนายตรวจชั่งตวงวัดทำการทดสอบด้วยตุ้มน้ำหนักแบบมาตราหนัก 120 กิโลกรัม เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักแค่ 112 กิโลกรัม น้ำหนักขาดไป 8 กิโลกรัมจึงได้ทำการจับกุมผู้ต้องหาในข้อหาแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดไม่เที่ยงตรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 75/1 ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ นายตรวจชั่งตวงวัดจึงได้นำตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ศรีวิไล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

กรมการค้าภายใน ให้ความสำคัญในการให้ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน ได้ตรวจสอบการรับซื้อสินค้าเกษตรใน 2 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ 1. เครื่องชั่งรถยนต์ ตรวจสอบ 942 เครื่อง พบผิด 4 เครื่อง (เครื่องชำรุด 1 เครื่อง สิ้นอายุคำรับรอง 3 เครื่อง ซึ่งได้ดำเนินคดีแล้ว) และ 2. เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก จำนวน 878 เครื่อง พบถูกต้องทั้งหมด

 

สำหรับการจับกุมตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัดฯ ในช่วง 11 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน 2566) รวม 306 คดี แบ่งเป็น 1. ใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง/สิ้นอายุคำรับรอง 213 คดี 2. เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 25 คดี 3. เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 10 คดี 4. โกงเครื่องชั่ง 6 คดี 5. บรรจุปริมาณไม่ครบตามที่แสดง 37 คดี 6. ไม่แสดงปริมาณบนสินค้าหีบห่อ 1 ราย และ 7. ความผิดอื่นๆ 14 คดี หากประชาชนหรือเกษตรกรพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ทางสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569 หรือแอพลิเคชั่น LINE @MR.DIT