รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 1 ธันวาคม 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 1 ธันวาคม 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2750 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2450-2500 ข้าวขาว 5% 2050 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 66/67 2600-2800

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 1 ธันวาคม 2566