นายกฯ เบรก กกพ.ขึ้นค่าไฟ 4.68 บาท/หน่วย

จากกรณี กกพ. มีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนมกราคม - เมษายน ปี 2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์/หน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภท เฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาท/หน่วย

ล่าสุด (30 พ.ย.66) นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้ความเห็นกรณีนี้ ระบุ รับไม่ได้ เป็นราคาที่สูงเกินไป ประชาชนเดือดร้อน เตรียมเรียกประชุมเพื่อหารือเรื่องราคาค่าไฟฟ้าอีกครั้ง 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์