ดีบุก เมตริกตันละ 800,870.00 ทองคำ กรัมละ 2,287.63

ดีบุก	เมตริกตันละ 800,870.00 ทองคำ กรัมละ 2,287.63

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 800,870.00 ทองคำ กรัมละ 2,287.63