ประชาชนแห่ลงทะเบียน 'แก้หนี้' นอกระบบ

ดีเดย์ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบวันแรก ทั้งช่องทางออนไลน์ ที่ว่าการอำเภอ และสำนักงานเขตทุกแห่ง หรือผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่รัฐพร้อมเดินหน้าลุยแก้หนี้ข้าราชการ 3 ล้านราย จ่อลดดอกเบี้ย ยืดหนี้ ขยายเวลาชำระหนี้ถึงอายุ 75 ปี

บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ "ลงทะเบียนแก้หนี้นอกระบบ" โดยกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งให้แต่ละจังหวัดจัดตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ" เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.66 เป็นต้นไป 

ซึ่งลูกหนี้สามารถลงทะเบียน ได้ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ส่วนในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง และยังเปิดให้สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID และสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม หมายเลข 1567 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์