จ่อเคาะ 5.1 พันล้านหนุนซอฟต์พาวเวอร์ 11 สาขา

รองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ระบุ ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม รวม 54 โครงการ วงเงินรวม 5,164 ล้านบาท

รองประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ระบุ ที่ประชุมได้อนุมัติกรอบวงเงินสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม รวม 54 โครงการ วงเงินรวม 5,164 ล้านบาท หลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนจะหารือกับสำนักงบประมาณ เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน และความขาดแคลนเงินทุนในส่วนต่างๆ ก่อนเสนอให้คณะกรรมการฯ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิจารณาในเดือนมกราคมนี้ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์