ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,530.00 สังกะสี เมตริกตันละ 87,070.00

ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,530.00 สังกะสี เมตริกตันละ 87,070.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ตะกั่ว เมตริกตันละ 73,530.00 สังกะสี เมตริกตันละ 87,070.00