"ภูมิธรรม" เผย ร่างพ.ร.บ.ประมง พร้อมเสนอให้ครม. แล้ว

"ภูมิธรรม" เผย ร่างพ.ร.บ.ประมง พร้อมเสนอให้ครม. แล้ว

“ภูมิธรรม” เผย ยกร่าง พ.ร.บ.การประมง แก้ปัญหาการบังคับใช้กฏหมายเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IUU เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เตรียมเข้าครม.คืนความเป็นธรรมให้ชาวประมงและอุตสาหกรรมประมง ห ด้าน"ปลอดประสพ" ชี้ กฎหมายที่ออกมาก่อนหน้านี้ ทำลายอุตสาหกรรมประมงไทย

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประม ร่วมด้วยนายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี แถลงความคืบหน้าการจัดเตรียมร่างพระราชบัญญัติการประมงของรัฐบาล ว่า   เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมง และอุตสาหกรรมประมงไทยตามที่พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลเคยให้คำมั่นสัญญาไว้ เราได้มีการนำร่างกฎหมายที่เคยจัดทำไว้ร่วมกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว ระหว่างพรรคเพื่อไทยและสมาคมประมงต่างๆ กลับมาพิจารณาเพิ่มเติม ปรับปรุง เพื่อให้ครบถ้วนและสมบูรณ์มากขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้เสร็จสิ้นภายใน 99 วันแรก ของการเข้ามาบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้

ขณะนี้ร่างกฎหมายได้ดำเนินการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประมงชุดนี้ เพื่อมีมติให้ส่งให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป เชื่อว่าจะได้เข้าสภาต้นปีหน้าแน่นอน

การแก้กฎหมายประมงครั้งนี้ จะเป็นการยกเลิกพระราชกำหนดที่บังคับใช้ขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม การพิจารณากฎหมายในสภาจะดำเนินการควบคู่กับการเจรจากับต่างชาติให้ยอมรับในแนวทางของไทย เชื่อว่าหากทั้ง 2 ส่วนบรรลุตามเป้าหมาย เราจะสามารถคืนความเป็นธรรมให้ชาวประมง และฟื้นคืนชีวิตให้อุตสาหกรรมประมงได้สำเร็จ” นายภูมิธรรมกล่าว

นายปลอดประสพ กล่าวว่า สาระสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องชาวประมงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing พ.ศ. 2558 ซึ่งมีปัญหาในการบังคับใช้หลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น การตราพระราชกำหนดขึ้นบังคับใช้อย่างเร่งด่วน และไม่ได้รับการศึกษาไตรตรองอย่างถี่ถ้วน ส่งผลให้มีผู้ประกอบการประมงถูกดำเนินคดีนับหมื่นราย และมีเรือประมงกว่า 3,000 ลำ ถูกบังคับให้ต้องจอดเรือ ทำให้ผู้ประกอบกิจการประมง รวมไปถึงลูกจ้าง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ มีการกำหนดบทลงโทษที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล ส่งผลต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงงานน้ำแข็ง ห้องเย็น สถานีน้ำมัน สะพานปลา ตลาดปลา แพปลา และท่าเทียบเรือ นับหมื่นราย นำมาสู่การประสานการทำงานเพื่อศึกษาและนำร่างกฎหมายที่พรรคเพื่อไทยและสมาคมประมงได้จัดทำร่วมกันตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วมาดำเนินการเพื่อผลักดันสู่การประกาศใช้เพื่อบรรเทาปัญหาอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้การดำเนินการของคณะกรรมการเองในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการปรับปรุง และยกเลิก กฎหมายลูกหลายฉบับที่สามารถทำได้ก่อนไปแล้วด้วย