"ภูมิธรรม”ตั้งคณะทำงาน 9 ชุดบูรณาการนโยบายเชิงรุก ขับเคลื่อนพาณิชย์

"ภูมิธรรม”ตั้งคณะทำงาน  9 ชุดบูรณาการนโยบายเชิงรุก ขับเคลื่อนพาณิชย์

“ภูมิธรรม”ตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ ทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานพาณิชย์แบบเป็นทีม พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการอีก 9 ชุด คลบอคลุมการทำงานทุกด้าน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานกระทรวงพาณิชย์

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภัณฑิล จงจิตรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  เข้าร่วมประชุม ว่า กระทรวงพาณิชย์ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้ความเข้มแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขยายโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อบริหารให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่ายและเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2566 ตนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายเชิงรุกกระทรวงพาณิชย์ โดยมีตนเป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน และผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเป็นเลขานุการ

และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ อีก 9 ชุด ประกอบด้วย

1.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทย

2.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนการค้าและเศรษฐกิจเชิงรุกไทย-จีน-อาเซียน

3.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อบูรณาการตามยุทธศาสตร์ซอฟพาวเวอร์

4.คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายโลจิสติกส์ทางการค้า

5.คณะอนุกรรมการพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ Big data และอินฟลูเอนเซอร์เพื่อการค้า

6.คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายกระทรวงพาณิชย์

7.คณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาการค้าตามระเบียบการค้าโลกใหม่

8.คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพื่อการพาณิชย์

9.คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้และภาพลักษณ์กระทรวงพาณิชย์

“การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 9 ชุด จะครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้มีความคล่องตัวในการไปปฏิบัติงาน บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในทีมของกระทรวงพาณิชย์ ให้ทำงานได้และครบถ้วน จะเป็นกลไกให้คณะใหญ่ขับเคลื่อนงานได้อย่างเป็นเอกภาพ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว