ผลผลิตกุ้ง ‘ทรงตัว’ 2.8 แสนตัน เนื่องจากราคากุ้งตกต่ำ

ผลผลิตกุ้งไทยปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณรวม 280,000 ตัน เท่ากับปีก่อน เนื่องจากราคากุ้งตกต่ำ สวนทางต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายกสมาคมกุ้งไทย เอกพจน์ ยอดพินิจ ระบุ ผลผลิตกุ้งไทยปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณรวม 280,000  ตัน เท่ากับปีก่อน เนื่องจากราคากุ้งตกต่ำ สวนทางต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนชะลอการลงกุ้งเพื่อรอดูสถานการณ์ ส่วนผลผลิตกุ้งทั่วโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 5.07 ล้านตัน ลดลง 1% เกษตรกรจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการลดต้นทุน และเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพื่อให้แข่งขันได้

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์