องค์การสะพานปลาจ่อตั้งศูนย์ขายสินค้าประมง

เป้าหมายเชิงรุกขององค์การสะพานปลาคือโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุชา นาคาศัย ระบุ เป้าหมายเชิงรุกขององค์การสะพานปลาคือโครงการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำและสัตว์น้ำแปรรูป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาธุรกิจประมงให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือประมงพื้นบ้านและศูนย์จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมง