ข้าวไทยราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 17 ปี ผลจากราคาข้าวเวียดนามสูง

ในช่วงปลายสัปดาห์ราคาข้าวเปลือกของไทยปรับตัวสูงขึ้นทุกประเภท จากเดิมเฉลี่ยตันละ 8,000-9,500 บาท เพิ่มเป็น 12,000 บาท หรือสูงสุดในรอบ 17 ปี

นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ปราโมทย์ เจริญศิลป์ ระบุ ในช่วงปลายสัปดาห์ราคาข้าวเปลือกของไทยปรับตัวสูงขึ้นทุกประเภท จากเดิมเฉลี่ยตันละ 8,000-9,500 บาท เพิ่มเป็น 12,000 บาท หรือสูงสุดในรอบ 17 ปี ซึ่งเป็นผลจากราคาข้าวเวียดนามสูงกว่าราคาข้าวไทยตันละประมาณ 70-90 ดอลลาร์ เพราะผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ประกอบกับมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกของไทยที่ให้สหกรณ์รับซื้อในราคานำตลาด ทำให้ภาพรวมราคาข้าวเปลือกของไทยสูงขึ้น