'ชาติศิริ' ชี้เศรษฐกิจไทยยังมีเสถียรภาพ

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย หลายหน่วยงานคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย (GDP) ทั้งปี 2566 ไว้ที่ราว 2.-2.4% พร้อมคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2567 ไว้ราว 3.4%

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ ชาติศิริ โสภณพนิช ระบุ ภาพรวมเศรษฐกิจไทย หลายหน่วยงานคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย (GDP) ทั้งปี 2566 ไว้ที่ราว 2.-2.4% พร้อมคาดการณ์อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 2567 ไว้ราว 3.4% ถือเป็นอัตราการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีปัจจัยท้าทายหลายด้าน

ทั้งนี้ เชื่อว่ารัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย จะดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เอื้อต่อภาคเอกชนให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างดี สำหรับความท้าทายของเศรษฐกิจในปีหน้า จะยังเป็นเรื่องเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัว แต่ด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านนโยบายต่างๆ  และความสามารถเฉพาะตัวของผู้ประกอบการไทยที่ก็เชื่อว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ

สำหรับแนวทางการดำเนินนโยบายด้านอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในปี 2567 หากคณะกรรมการ กนง.ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.5% ก็จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของธนาคาร เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้ามีสภาพคล่องเพียงพอ รวมถึงมีศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยในปี 2567 ธนาคารยังคงมุ่งพัฒนาการให้บริการในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มธุรกิจที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ยังมีแผนการขยายธุรกิจ หรือลงทุนขนาดใหญ่ในต่างประเทศ

อัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบันทั้งดอกเบี้ยสถาบันการเงิน และต้นทุนการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนถือเป็นระดับที่เหมาะสมไม่สูง หรือต่ำจนเกินไป ทั้งยังมีช่องว่างที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต ส่วน NPL มั่นใจว่าคุมได้ในระดับที่เหมาะสม แม้ว่าเศรษฐกิจจะยังมีความท้าทายอยู่ในระดับหนึ่ง

จับตาความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก

กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กอบศักดิ์ ภูตระกูล ระบุ เศรษฐกิจไทยช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ยังคงมีความท้าทาย โดยเฉพาะภาคการส่งออก ซึ่งจะยังคงได้รับแรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ทั้งทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา รวมถึงเศรษฐกิจจีนที่อ่อนตัวลง  ส่งผลให้ผู้ประกอบการจีนต้องผลักดันสินค้าออกมาขายทั่วโลก ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยจึงควรสร้างจุดแข็งของตนเอง เพิ่มโอกาสการแข่งขันในตลาดโลก