รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2400-2500 ข้าวขาว 5% 2050 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 2000-2030 ข้าวเหนียวสันป่าตองเชียงใหม่ 65/66 2550-2650

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566