ดีบุก เมตริกตันละ 802,640.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,350.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 802,640.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,350.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 802,640.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 74,350.00