เกษตรฯผนึกกลาโหมช่วยเหลือเกษตรกรพื้นที่เสี่ยงภัย

กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงกลาโหมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต่ขอบเขต ‘ช่วยเหลือ ป้องกัน สร้างสรรค์ พัฒนา’

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ระบุ  กระทรวงเกษตรฯและกระทรวงกลาโหมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร ภายใต่ขอบเขต ‘ช่วยเหลือ ป้องกัน สร้างสรรค์ พัฒนา’ เช่น การรับซื้อผลผลิต การตั้งจุดจำหน่าย การกระจายสินค้าล้นตลาด การช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย