ครม. เคาะ 780 ล้าน ชดเชย ดบ. โรงสีซื้อข้าว

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2566/67 และอนุมัติกรอบวงเงิน 780 ล้านบาท เพราะข้าวจะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงต้นฤดู โรงสีและตลาดกลางจึงต้องเร่งจำหน่ายผลผลิต

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชัย วัชรงค์ ระบุ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกปีการผลิต 2566/67 และอนุมัติกรอบวงเงิน 780 ล้านบาท เพราะข้าวจะออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงต้นฤดู โรงสีและตลาดกลางจึงต้องเร่งจำหน่ายผลผลิต โครงการนี้จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีสภาพคล่องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยการเก็บรักษาสต็อกไว้และชดเชยค่าเสียโอกาสในการเก็บรักษาข้าว ทำให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายข้าวได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม