หอการค้าฯคาดขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ดัน GDP 0.5%

หอการค้าไทยประเมินการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 2 ปี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโตได้เพิ่ม 0.5% จากเม็ดเงินที่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ขณะที่จีดีพีปีนี้คาดว่าจะโตได้ 2.5% ส่วนปีหน้ามองว่าโตได้ไม่ต่ำกว่า 3%

ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล ระบุ การขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10% เป็นนโยบายรัฐบาลที่ช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตของข้าราชการ รวมถึงการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการชั้นผู้น้อยรับราชการมาก่อนและยังไม่ถึงระดับชำนาญการ และยังมีเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทต่อเดือนให้สูงกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ ถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะจะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับข้าราชการ ในภาพรวมจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปีหน้าให้โตได้เพิ่ม 0.03% และคาดว่า 2 ปีจะดันจีดีพีเพิ่มได้อีก 0.5%

สำหรับการแก้หนี้นอกระบบให้กับประชาชนรวมถึงเอสเอ็มอีที่ขณะนี้ถือเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องการที่จะผลักดัน โดยดึงกลไกกระทรวงมหาดไทยและตำรวจ บูรณาการร่วมกัน เป็นช่องทางหนึ่งที่จะลดภาระหนี้สินได้จากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

ส่วนตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3 ที่โตต่ำกว่าคาดการณ์เหลือเพียง 1.5% เนื่องจากที่ผ่านมามีสุญญากาศทางการเมือง การจัดตั้งรัฐบาลล่าช้าส่งผลกระทบต่องบประมาณรายจ่าย อย่างไรก็ตาม ประเมินว่าปีนี้จีดีพีจะโตได้ 2.5% ส่วนปีหน้ามองว่าโตได้ไม่ต่ำกว่า 3%