รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (66/67) 2660 ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี) 2400-2450 ข้าวขาว 5% 2000 ข้าวเหนียว กข.6 อีสาน ปี 66/67 2600-2750

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566