ดีบุก เมตริกตันละ 829,480.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,890.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 829,480.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,890.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

ดีบุก	เมตริกตันละ 829,480.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 75,890.00