ประชุมบอร์ด กสทช. ‘ล่ม’ เลื่อนพิจารณาเลือกเลขาฯ คนใหม่

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. สั่งงดประชุมภายหลังจากมีการนัดประชุมกรรมการ กสทช.ครั้งที่ 24/2566 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ

พ.ต.อ.ประเวศ มูลประมุข และพลเอกสิทธิชัย มากกุญชร ผู้ปฏิบัติงานประจำประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำประธาน กสทช. แถลงภายหลัง นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. สั่งงดประชุมภายหลังจากมีการนัดประชุมกรรมการ กสทช.ครั้งที่ 24/2566 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ

พ.ต.อ.ประเวศ กล่าวว่า การงดประชุมในวันนี้ (28 พ.ย.66) เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ เนื่องจาก กสทช. 4 คน (พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ,นางสาวพิรงรอง รามสูต ,นายศุภัช ศุภชลาศัย และนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์) ติดภารกิจร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์