BTS รุกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า นำร่องวินจักรยานยนต์

BTS ระบุ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเปิดธุรกิจใหม่ ซึ่งจะร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถจักรยานยนต์ นำร่องปรับเปลี่ยนรถให้กับวินจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพฯ

 

ประธานกรรมการ บมจ. บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ คีรี กาญจนพาสน์ ระบุ บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมเปิดธุรกิจใหม่ ซึ่งจะร่วมมือกับพันธมิตรพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถจักรยานยนต์ นำร่องปรับเปลี่ยนรถให้กับวินจักรยานยนต์ทั่วกรุงเทพฯ เป้าหมายเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนเข้าถึงระบบรถไฟฟ้าสะดวกมากขึ้น คาดว่าจะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้