กรมประมงแนะใช้ ‘กระทง’ จากวัสดุธรรมชาติ

กระทงที่ประชาชนนำมาลอยในแต่ละปี ส่งผลกระทบต่อปัญหาแหล่งน้ำและสัตว์น้ำ จึงขอความร่วมมือลอยกระทงใบเดียวกัน เพื่อลดปริมาณขยะ และเลือกใช้กระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

รองอธิบดีกรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ ระบุ กระทงที่ประชาชนนำมาลอยในแต่ละปี ส่งผลกระทบต่อปัญหาแหล่งน้ำและสัตว์น้ำ จึงขอความร่วมมือลอยกระทงใบเดียวกัน เพื่อลดปริมาณขยะ และเลือกใช้กระทงจากวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น น้ำแข็ง ใบตองกาบมะพร้าว หากเลือกใช้กระทงที่ทำจากขนมปัง ข้าวโพดย้อมสี หรือกรวยไอศกรีม ควรลอยในแหล่งน้ำที่มีปลากินขนมปัง และหลีกเลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก โฟม กากเพชร เพราะย่อยสลายยากและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำ