ออมสินลุยแก้ ‘ยากจน-เหลื่อมล้ำ’ สร้างสังคมยั่งยืน

เทรนด์เรื่องของความยั่งยืน เป็นกระแสและความท้าทายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ซึ่งวันนี้ธนาคารออมสิน วันนี้มีการจัดประชุมเสวนาด้านความยั่งยืน จีเอสบี ฟอรั่ม 2023 สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน

โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธี กล่าวในช่วงเปิดงานว่า ความยั่งยืนเป็นความท้าทายของทุกประเทศทั่วโลก และเป็นวาระสำคัญที่ทุกกระทรวงในรัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดผลในทุกมิติ  ถือเป็นโอกาสดีที่ธนาคารออมสินได้จัดประชุมเสวนาด้านความยั่งยืนครั้งนี้ขึ้น  

ซึ่งมองว่าความยั่งยืน มีทั้งมิติสังคม  ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ที่เป็นปัญหาสำคัญในประเทศและยังรวมไปถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม แม้บทสรุปของความยั่งยืน ยังไม่อาจวัดผลได้ในปัจจุบัน แต่เมื่อทุกภาคส่วนร่วมในการสร้าง eco system ในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทย ในอนาคต ประเทศไทยก็จะได้รับผลจากการเริ่มต้นตั้งแต่ในวันนี้

ขณะที่นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้ขึ้นกล่าว ถึงบทบาทการทำงานของธนาคารออมสิน บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน โดยให้มุมมองไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวค่ะ ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ คือ ความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ทางสังคม  ซึ่งการแก้ไขยาก ต้องใช้เวลานาน แต่สามารถบรรเทาได้ 

ซึ่งในส่วนของธนาคารออมสิน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินการ 63 โครงการ แก้ปัญหาความยากจน และบรรเทาความเหลื่อมล้ำ สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ 17 ล้านคน  ทำให้คนเข้าถึงแหล่งทุนในระบบ 3.2 ล้านคน 

นอกจากนี้ ยังมีการขยายโครงการ CSR  สู่การเป็น CSV หรือ creating shared value  เปลี่ยนโครงการทางสังคมที่เป็น csr ให้เป็นสิ่งมีมูลค่า เพิ่มรายได้ เพื่อให้ชีวิตมีความยั่งยืน  และช่วยในการพัฒนาสังคม

 

ด้วยนำปัญหาเชิงสังคม ใส่เข้าไปในธุรกิจ และปรับการทำธุรกิจ ให้มาช่วยแก้ปัญหาทางสังคม  เพื่อทำให้สังคมมีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลกลับมาทำให้องค์กรมีความเข้มแข็งเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อ  เกี่ยวกับ สังคมยั่งยืน เพื่อโลกที่ยั่งยืน  ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา คือ นาย เรโนล เมแย ผู้แทน องค์การพัฒนา แห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย   ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  และนายเอกพล ณ สงขลา รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล และสมรรถนะองค์กร  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)