ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค แค่จ่ายดอกเบี้ย ลุ้นรับกว่า 479 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค แค่จ่ายดอกเบี้ย ลุ้นรับกว่า 479 ล้านบาท

ธ.ก.ส. เปิดตัวโครงการชำระดีมีโชค เสริมวินัยการชำระหนี้ เพียงชำระดอกเบี้ยสะสมครบทุก ๆ 1,000 บาท รับสิทธิจับรางวัลพิเศษและลุ้นโชค 2 ชั้น กว่า 4.8 หมื่นรางวัล มูลค่ากว่า 479 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยร่วมศึกษาพฤติกรรมการชำระหนี้ของเกษตรกร การวางมาตรการจูงใจในการชำระหนี้ และการเข้าไปช่วยแก้ปัญหาลูกค้าเฉพาะกลุ่มอย่างตรงจุด

ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้น และจูงใจให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการชำระหนี้จากเดิมที่มาชำระหนี้ในช่วงใกล้ถึงกำหนดชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ ให้มาชำระหนี้เป็นรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือในช่วงที่ลูกค้ามีรายได้อื่นเข้ามาเป็นลำดับแรก ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยในการชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

ธ.ก.ส. จึงจัด "โครงการชำระดีมีโชค"ให้กับลูกค้าที่ชำระหนี้ดอกเบี้ยสะสม ครบทุกๆ 1,000 บาท รับสิทธิจับรางวัลพิเศษ ได้แก่ รถยนต์กระบะ รถจักรยานยนต์ และบัตร Gift Voucher ธ.ก.ส. รวมจำนวน 48,119 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 479 ล้านบาท

สำหรับการลุ้นโชคครั้งนี้ เป็นการลุ้นโชค 2 ชั้น คือ โชคชั้นที่ 1 รับสิทธิลุ้นรางวัลในระดับภูมิภาค สำหรับลูกค้าที่ชำระหนี้ดอกเบี้ยครบทุกๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิในการลุ้นรางวัล โดยมีเงื่อนไข

1) กรณีเป็นหนี้ปกติ และชำระดอกเบี้ยเสร็จสิ้น จะได้รับ 3 สิทธิ

2) กรณีเป็นหนี้ปกติ และชำระดอกเบี้ยได้บางส่วน จะได้รับ 2 สิทธิ

3)กรณีเป็นหนี้ค้างชำระ จะได้รับ 1 สิทธิ

ธนาคารจะประมวลผลการรับชำระดอกเบี้ยทุกสิ้นวัน สะสมเป็นรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567 และจับรางวัลในเดือนถัดไปของเดือนสิ้นไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 24 มกราคม วันที่ 24 เมษายน และ 24 กรกฎาคม 2567

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิในแต่ละไตรมาส ยังมีโอกาสลุ้นโชคชั้นที่ 2 ในระดับประเทศ จำนวน 5,360 รางวัล มูลค่ากว่า 53.9 ล้านบาท

โดยธนาคารจะนำสิทธิที่ได้รับจากโชคชั้นที่ 1 มารวมกับสิทธิจากการชำระต้นเงินสะสมตั้งแต่ 1 ตุลาคม2566 – 30 มิถุนายน 2567 มาคำนวณสิทธิในการลุ้นโชคคือ เมื่อชำระต้นเงินครบทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับสิทธิดังนี้

1) กรณีเป็นหนี้ปกติ จะได้รับ 2 สิทธิ และ 2) กรณีเป็นหนี้ค้างชำระ จะได้รับ 1 สิทธิ (สูงสุดไม่เกิน 1,000 สิทธิ/ราย) ซึ่งจะจับรางวัลในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

โดยในแต่ละรอบการจับรางวัล จะได้รับรางวัลมูลค่าสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยตามนโยบายรัฐบาล หากมีรายได้ และส่งชำระหนี้ ทั้งดอกเบี้ย และต้นเงิน จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการลดภาระ และปลดหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สามารถตรวจสอบสิทธิ และผลการจับรางวัลเว็บไซต์ www.baac.or.th และแอปพลิเคชัน BAAC Mobile และรับชมการถ่ายทอดสดการจับรางวัลได้ทาง Facebook Page ธกส BAAC Thailand และธกส บริการด้วยใจ Youtube : BAAC Thailand ชำระดีมีโชค

โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถาม และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.baac.or.th ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ Call Center 02-555-0555

อย่าลืม! สร้างภูมิคุ้มกันทางการออมกับสลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง ฝากเพียงหน่วยละ 2,000 บาท ได้ลุ้นรางวัลถึง 60 ล้าน และรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่าสูงสุดต่องวด 77,650,000 บาท ถึง 24 ครั้ง อายุรับฝาก 2 ปี ครบกำหนดรับดอกเบี้ย หน่วยละ 35 บาท ผู้โชคดีคนต่อไปอาจเป็นคุณ!

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์