เศรษฐกิจไทย ‘ซึม’ กำลังซื้อ ‘หด’ - หนุนแจกเงิน ‘กลุ่มเปราะบาง’

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนุนรัฐแจกเงินดิจิทัล แต่แนะให้ปรับเงื่อนไข แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพราะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุดมากกว่า หนุนจีดีพีพุ่งทะยานเข้าเป้า 5%

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนุนรัฐแจกเงินดิจิทัล แต่แนะให้ปรับเงื่อนไข แจกเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เพราะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุดมากกว่า หนุนจีดีพีพุ่งทะยานเข้าเป้า 5% ติดตามกับคุณชลธิชา รอดกันภัย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์