“จุลพันธ์”เผย เงื่อนไขเงินฝากแจกเงินดิจิทัลไม่รวมสลาก-หุ้น-เงินในสหกรณ์

“จุลพันธ์”เผย เงื่อนไขเงินฝากแจกเงินดิจิทัลไม่รวมสลาก-หุ้น-เงินในสหกรณ์

“จุลพันธ์”เผย เงื่อนไขเงินฝากไม่เกิน 5 แสน “แจกเงินดิจิทัล” ไม่นับรวมสลาก-หุ้น-เงินในสหกรณ์ โดยจะขีดเส้นย้อนหลังวันที่มีเงินฝาก เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินฝาก

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า เงื่อนไขสำหรับผู้ที่จะได้รับการแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่ระบุว่า ต้องมีเงินฝากไม่เกิน 5 แสนบาท นั้น ไม่นับรวมเงินฝากที่อยู่ในส่วนของสลากงินลงทุนในหุ้น และ เงินฝากในสหกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ นอกจากเงื่อนไขเรื่องเงินฝากดังกล่าว ยังมีเรื่องของรายได้ที่ต้องไม่เกิน 7 หมื่นบาทต่อเดือนอีกด้วย

ส่วนการขีดเส้นว่า เงินฝากที่ฝากไว้จะใช้ช่วงเวลาใด เขากล่าวว่า เราจะกำหนดระยะเวลาที่ย้อนหลัง เพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินฝาก สำหรับกรณีที่รัฐบาลตัดสิทธิ์คนรวยออกไปนั้น เป็นไปตามข้อเสนอของหลายฝ่ายที่ระบุว่า การแจกเงินให้กับคนรวยจะไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเราก็ต้องหาจุดร่วม ถ้าไม่มีเส้นตัด เราจะเลือกอย่างไร ซึ่งในที่สุดก็ต้องมีกติกาที่ชัดเจนออกมา