ส.อ.ท.แนะรัฐ ‘ตรึง’ ค่าไฟ 3.99 บาท/หน่วย

การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ภาคเอกชนกังวล เพราะจะกระทบต้นทุน และค่าครองชีพของประชาชน และการปรับขึ้นค่าไฟถือว่าสวนทางหรือขัดกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพประชาชน

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เกรียงไกร เธียรนุกุล ระบุ การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ภาคเอกชนกังวล เพราะจะกระทบต้นทุน และค่าครองชีพของประชาชน และการปรับขึ้นค่าไฟถือว่าสวนทางหรือขัดกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการลดค่าครองชีพประชาชน รัฐบาลจึงควรตรึงค่าไฟให้อยู่ที่ระดับ 3.99 บาท/หน่วย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์