‘คีรี’ นำทีม BTS ทอดกฐิน-มอบทุนเด็กเรียนดี

ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส คีรี กาญจนพาสน์ ได้เป็นประธานนำคณะกรรมการบริษัท และพนักงานในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี


 ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทบีทีเอส คีรี กาญจนพาสน์ ได้เป็นประธานนำคณะกรรมการบริษัท และพนักงานในกลุ่มบริษัทบีทีเอส ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2566 ณ วัดโพธิ์เก้าต้น ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยได้รวบรวมเงินของกลุ่มบริษัทบีทีเอสและผู้โดยสารที่มีจิตศรัทธารวมทอดกฐิน ถวายวัดรวมทั้งสิ้นเป็น 3 ล้านบาท พร้อมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 30 ทุน จาก 2 โรงเรียน คือโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม และโรงเรียนค่ายบางระจัน รวม 75,000 บาท