อุตสาหกรรมดันตั้ง “กรมฮาลาล” หนุนอุตฯ เกี่ยวเนื่องทั้งระบบ

อุตสาหกรรมดันตั้ง “กรมฮาลาล” หนุนอุตฯ เกี่ยวเนื่องทั้งระบบ

“พิมพ์ภัทรา” ย้ำเร่งผลักดันตั้งกรมฮาลาล หนุนอุตสาหกรรมฮาลาลทั้งระบบ ตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ยา และเครื่องสำอาง เบื้องต้นเสนอจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนสังกัดกระทรวง

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาในงาน “MIND: set for Sustainability ปรับมุมคิด พลิกอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2566 จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสหากรรม (สศอ.) ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย สู่เศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอแนวคิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมฮาลาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือของฮาลาลไทยให้ได้รับการยอมรับจากตลาดทั่วโลก ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในประเทศสามารถส่งออกไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอาทิ ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ จีน และอาเซียน

ทั้งนี้จากรายงานการศึกษาของสศอ. พบว่าอุตสาหกรรมฮาลาลไทยมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงแค่อาหารเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องสำอาง ขนมขบเคี้ยว ยา การบริการ อาทิ สปา ซึ่งสินค้าเหล่านี้จะต้องส่งไปรับรองฮาลาลที่มาเลเซียก่อนจะส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ 

โดยการผลักดันนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลจะต้องหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสภาอุตสาหกรรม (ส.อ.ท.) สภาหอการค้าผู้ประกอบการที่ทำอยู่เดิม รวมถึงกระทรวงต่างๆ ที่รับผิดชอบเรื่องฮาลาลอยู่ให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกัน

“ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าไทยไม่ได้เป็นประเทศมุสลิม ความเชื่อมั่นในการเจรจาการค้าฮาลาลไทยจึงอาจน้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย ดังนั้นเพื่อตอกย้ำความไว้วางใจและความเชื่อถือในมาตรฐานฮาลาลประเทศไทย กระทรวงฯ จึงอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลให้เป็นหน่วยงานระดับกรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาฮาลาลอย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งประสานการทำงานของหน่วยงานฮาลาลไทยที่มีอยู่เดิม 11 หน่วยงานอย่างเป็นระบบ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน” 

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวยืนยันว่า สำหรับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่ออกใบอนุญาตตราฮาลาลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ โดยกระทรวงจะไม่มีประเด็นที่จะเข้าไปก้าวล่วงอำนาจของคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด โดยหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นจะเป็นการร่วมกันทำงาน แก้ไขอุปสรรค และปัญหาต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมฮาลาลประเทศ

เบื้องต้น อาจจัดตั้งเป็นรูปแบบองค์การมหาชน ภายใต้สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากการจัดตั้งกรมอาจต้องใช้ระยะเวลานานในการผ่านร่างกฎหมาย โดยในวันที่ 17 พ.ย.นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการฮาลาล ก่อนนำเสนอรายละเอียดเสนอต่อนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีต่อไป