กรมสรรพากรเปิดสถิติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

กรมสรรพากรเปิดสถิติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

กรมสรรพากรเปิดสถิติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 7 ปีย้อนหลัง กว่า 1 หมื่นล้านบาท จากยอดใช้จ่ายกว่า 2 แสนล้านบาท มีนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีกว่า 9.4 ล้านราย

รายงานข่าวจาก กรมสรรพากร เปิดเผยว่า สถิติการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว 7 ปีย้อนหลัง หรือนับจากปี 2560-2566 มีเม็ดเงินที่คืนภาษีไปแล้วกว่า 1 หมื่นล้านบาท จากยอดการใช้จ่ายในการซื้อสินค้ากว่า 2 แสนล้านบาท โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ยื่นขอคืนภาษีกว่า 9.4 ล้านราย 

อย่างไรก็ดี ในช่วงปี 2563-65 เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเข้ามาไทยจำนวนน้อยกว่าปกติ เนื่องจาก เป็นช่วงที่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดจากโควิด โดยปี 2564 มีจำนวนนักท่องเที่ยวที่ขอคืนภาษีเพียง  7.8 พันรายมูลค่าการซื้อสินค้า 956 ล้านบาท มียอดภาษีที่จ่ายคืนเพียง 55 ล้านบาท เท่านั้น 

สำหรับสถิติการคืนภาษีนักท่องเที่ยว มีดังนี้ 

ปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยว 1.81 ล้านราย มูลค่าการซื้อสินค้า 3.35 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จ่ายคืน 1.72 พันล้านบาท

ปี 2561 จำนวนนักท่องเที่ยว 2.7 ล้านราย มูลค่าการซื้อสินค้า  5 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จ่ายเงิน 2.6 พันล้านบาท

ปี 2562 จำนวนนักท่องเที่ยว 2.56 ล้านราย มูลค่าการซื้อสินค้า 4.6 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จ่ายคืน 2.3 พันล้านบาท

ปี 2563 จำนวนนักท่องเที่ยว 8.94 แสนราย มูลค่าการซื้อสินค้า 1.8 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จ่ายคืน 905 ล้านบาท

ปี 2564 จำนวนนักท่องเที่ยว  7.8 พันราย มูลค่าการซื้อสินค้า 956 ล้านบาท ภาษีที่จ่ายคืน 55 ล้านบาท

ปี 2565 จำนวนนักท่องเที่ยว 2.3 แสนราย มูลค่าการซื้อสินค้า  1.1 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จ่ายคืน 575 ล้านบาท

ปี 2566 จำนวนนักท่องเที่ยว 1.2 ล้านราย มูลค่าการซื้อสินค้า 4.2 หมื่นล้านบาท ภาษีที่จ่ายเงิน 2.3 พันล้านบาท

รายงานข่าวกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ รัฐบาล โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในมาตรการ คือ การอำนวยความสะดวกในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการซื้อสินค้าแก่นักท่องเที่ยว โดยจะทำให้การบริการคืนภาษีดังกล่าวเป็นแบบวันสต็อบเซอร์วิส หรือ ให้บริการตรวจปล่อยสินค้าตามพิธีการทางศุลกากรและการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในจุดเดียวกัน จากเดิมที่แยกการให้บริการ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะลดภาษีสินค้าแบรนด์เนม เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายอีกด้วย