กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือเกี่ยวกับการปรับบำนาญ ไม่เป็นความจริง!!

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือเกี่ยวกับการปรับบำนาญ ไม่เป็นความจริง!!

กรมบัญชีกลาง ชี้แจงข่าวลือเกี่ยวกับการปรับบำนาญ ไม่เป็นความจริง เตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกลวงผู้รับบำนาญ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความในสื่อออนไลน์ซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการยกเลิกบำนาญ การลดเงินบำนาญ การเพิ่มเงินบำนาญและการรื้อระบบบำนาญ เป็นต้น ซึ่งข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริง และก่อให้เกิดความเข้าใจผิดให้แก่ผู้รับบำนาญ กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ

ขอชี้แจงว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือเพิ่ม รวมทั้ง ยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ อีกทั้ง พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือนกล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง

ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อ อย่าแชร์ข้อความดังกล่าว ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น  

ปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพยังคงแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหลอกลวงให้ผู้รับบำนาญอัปเดตปรับปรุงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร อำนวยความสะดวกในการยื่นขอรับบำนาญของข้าราชการที่เกษียณอายุหรือลาออก หรือให้กดลิงก์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญ 2 รอบต่อเดือนเป็นต้น ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับการติดต่อได้รับความเสียหายหากหลงเชื่อ

ขอเน้นย้ำว่า กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อผู้รับบำนาญ หรือทายาทของผู้รับบำนาญที่เสียชีวิตไปแล้ว เพื่อที่จะให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับบำนาญหรือการโทรแจ้งรับสิทธิสวัสดิการต่าง ๆ การยกเลิกจ่ายบำนาญ

รวมทั้งการส่ง sms ให้กดลิงก์ ให้ดาวโหลดข้อมูล ให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน หรือให้สแกนใบหน้า สแกน QR Code ขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่ากดลิงก์ อย่าสแกน และอย่าแอดไลน์บุคคลแปลกหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แอบอ้างชื่อผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ ที่มาจากกรมบัญชีกลาง

โดยขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

- เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th 

- facebook (กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department) 

- YouTube (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง) 

- instagram (cgd_news) 

- twitter (@Newscgd) 

- tiktok (กรมบัญชีกลาง cgd_news) 

- CGD Application

 

หากมีข้อสงสัยให้โทรสอบถาม Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 (60 คู่สาย)” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว