จับตาไทยไร้ ‘ลมหนาว’ ฟังมุมมอง รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์

หน้าหนาวไม่มีอยู่จริง! วิกฤติโลกร้อน ผลกระทบเอลนีโญ ทำอากาศแปรปรวนหนัก นักวิชาการชี้ปลายปีนี้คนไทย อดสัมผัสอากาศหนาว เตือนรับมืออากาศร้อนแล้งจัดปีหน้า คุยกับ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

หน้าหนาวไม่มีอยู่จริง! วิกฤติโลกร้อน ผลกระทบเอลนีโญ ทำอากาศแปรปรวนหนัก นักวิชาการชี้ปลายปีนี้ คนไทยอดสัมผัสอากาศหนาว เตือนรับมืออากาศร้อนแล้งจัดปีหน้า คุยกับ รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  มหาวิทยาลัยรังสิต

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์