รถไฟทางคู่ ‘หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์’ จิ๊กซอว์สำคัญ เชื่อมขนส่ง 5 ประเทศ

รถไฟทางคู่ ‘หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์’ จิ๊กซอว์สำคัญ เชื่อมขนส่ง 5 ประเทศ

เปิดรูทรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ จิ๊กซอว์สำคัญเชื่อมขนส่ง 5 ประเทศ เส้นทางเศรษฐกิจสิงคโปร์ – คุนหมิง คาดเสนอ ครม.ภายในปีนี้

กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ประกาศเป้าหมายของการผลักดันโครงข่ายรถไฟทางคู่ของไทยเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง(ฮับ) ขนส่งในภูมิภาค สามารถเชื่อมต่อการเดินทางและการขนส่งสินค้าเชื่อม 5 ประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ลาว และจีน โดยจิ๊กซอว์สำคัญของการผลักดันเป้าหมายนั้น คือการเร่งขับเคลื่อนโครงการรถไฟทางคู่ เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าอย่างมีศักยภาพ

พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ฉายภาพของการผลักดันไทยเป็นฮับขนส่งเชื่อม 5 ประเทศ โดยระบุว่า ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างผลักดันการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลัก ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 โครงการ ระยะทาง 990 กิโลเมตร โดยโครงข่ายรถไฟทางคู่นี้จะทยอยแล้วเสร็จเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2567 ซึ่งจะส่งเสริมให้ไทยเป็นฮับของภูมิภาค

"ตอนนี้รถไฟทางคู่กำลังเร่งก่อสร้าง ซึ่งหลายฝ่ายอาจมองว่าภาครัฐพูดถึงเรื่องนี้มาตลอด ยังไม่เห็นผลอะไร แต่สิ่งเหล่านี้จะเริ่มเห็นผล แสดงอิทธิฤทธิ์ในปีหน้าเป็นต้นไป เราจะเริ่มเห็นผลพวงของการขนส่งสินค้าเชื่อมประเทศเพื่อนบ้านสะดวกมากขึ้นจากการมีรถไฟทางคู่ในระยะทางเป็นพันกิโลเมตร ทำให้เนตเวิร์คเชื่อมประเทศสำเร็จ เป็นเส้นทางรถไฟสิงคโปร์ - คุนหมิง โดยมีไทยเป็นฮับ"

รถไฟทางคู่ ‘หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์’ จิ๊กซอว์สำคัญ เชื่อมขนส่ง 5 ประเทศ

อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการส่งเสริมฮับการขนส่งเชื่อม 5 ประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ โดยทราบว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะกรรมการ (บอร์ด) ร.ฟ.ท.ในเดือน พ.ย.นี้ และทางกระทรวงคมนาคมมีเป้าหมายผลักดันโครงการดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในปีนี้

สำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ นับเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญของการสนับสนุนการค้าและการขนส่งเชื่อมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของไทย เพื่อพัฒนาโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงประตูการค้า และเมืองหลักในภูมิภาค เชื่อมไปยังประเทศมาเลเซีย เนื่องจากดีมานด์การขนส่งระหว่างไทย - มาเลเซียมีเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าประเภทยางพารา

รถไฟทางคู่ ‘หาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์’ จิ๊กซอว์สำคัญ เชื่อมขนส่ง 5 ประเทศ

ในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ มีระยะทาง 45 กิโลเมตร ประเมินวงเงินลงทุน 7,864.49 ล้านบาท โดยเป็นโครงการที่จะพัฒนาไปตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม ประกอบด้วย 4 สถานี ได้แก่

  • สถานีชุมทางหาดใหญ่
  • สถานีศาลาทุ่งลุง
  • สถานีคลองแงะ
  • สถานีปาดังเบซาร์

และยังมีป้ายหยุดรถอีก 3 ป้าย คือ

  • บ้านพรุ
  • คลองรำ
  • ท่าข่อย

โดยก่อนหน้านี้โครงการรถไฟทางคู่ สายหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ถูกจัดอยู่ท้ายลำดับของการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ซึ่งประเมินว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดบริการในปี 2572 แต่ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายเร่งผลักดันโครงข่ายรถไฟเชื่อมระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการเดินทางและการขนส่งสินค้า เพิ่มขีดความสามารถการเป็นฮับของประเทศไทย จึงมีนโยบายให้ ร.ฟ.ท.เร่งนำโครงการทางคู่สายนี้มาดำเนินการก่อน ซึ่งเชื่อว่าเมื่อเส้นทางรถไฟสายนี้เปิดบริการ จะทำให้โครงข่ายขนส่งทางรางของไทย และภูมิภาคอาเซียนมีศักยภาพมากขึ้น