ธอส.เปิดฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ด้วยอัตราดอกเบี้ย  1.85% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดตัวเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ด้วยอัตราดอกเบี้ย  1.85% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกวันที่ 15 ของเดือน และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ GHB Welfare Savings ขั้นต่ำ 1 หมื่นบาทขึ้นไป ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์