BTS ร่วม ‘พลังน้ำใจไทย’ ช่วยโรงเรียนน้ำท่วม

บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ระบุ ได้ร่วมกับภาคีภาคเอกชนในนามมูลนิธิพลังน้ำใจไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 12 องค์กรภาคเอกชน ส่งมอบอาคารสาธารณูปโภคที่ได้รับการซ่อมแซม หลังจากได้รับความเสียหายในเหตุการณ์น้ำท่วมปีที่ผ่านมา

ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ นริศรา ศรีสันต์ ระบุ ได้ร่วมกับภาคีภาคเอกชนในนามมูลนิธิพลังน้ำใจไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 12 องค์กรภาคเอกชน ลงพื้นที่โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อส่งมอบอาคารสาธารณูปโภคที่ได้รับการซ่อมแซม หลังจากได้รับความเสียหายในเหตุการณ์น้ำท่วมปีที่ผ่านมา และจะยังคงสานต่อการช่วยเหลือ และบรรเทาความเสียหายให้กับโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์