ทรูยันคำสั่งศาลปกครองฯไม่กระทบ ‘ควบรวม’

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ออกแถลงการณ์ยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นหลังจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องเพราะขาดอายุความ หลังจากนี้ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเนื้อหาคดีโดยละเอียดต่อไป

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ออกแถลงการณ์โดยระบุว่า กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ยื่นฟ้องขอเพิกถอนมติ กสทช. ที่เกี่ยวเนื่องกับการควบรวมธุรกิจระหว่าง TRUE และ DTAC นั้น ยืนยันว่าบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน โดยคำสั่งดังกล่าวเป็นเพียงการเริ่มต้นหลังจากศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฟ้องเพราะขาดอายุความ หลังจากนี้ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาเนื้อหาคดีโดยละเอียดต่อไป