‘เศรษฐา’ นั่งประธาน ‘บอร์ด EV’ ชุดใหม่ ตั้ง ‘อาทิตย์’ CEO ‘SCBX’ นั่งกรรมการ

‘เศรษฐา’ นั่งประธาน ‘บอร์ด EV’ ชุดใหม่ ตั้ง ‘อาทิตย์’ CEO ‘SCBX’ นั่งกรรมการ

“เศรษฐา” ลงนามตั้งบอร์ด EV ชุดใหม่ นั่งเป็นประธานเอง พ่วงกรรมการ 17 คน มีชื่อ “อาทิตย์” ซีอีโอ SCBX นั่งกรรมการ ให้เลขาบีโอไอเป็นฝ่ายเลขานุการแทนอุตสาหกรรม และพลังงาน เร่งนโยบายอีวี 3.5 มาตรการจูงใจการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศ

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามแต่งตั้ง"คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ" หรือ"บอร์ดอีวี" โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะกรรมการอีก 17 ราย 

โดยองค์ประกอบได้แก่ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีกรรมการได้แก่ 

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรรมการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กรรมการ
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ
 •  ปลัดกระทรวงพลังงาน กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ
 • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
 • ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
 • นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย กรรมการ
 • นายกุลิศ สมบัติศิริ กรรมการ
 • นายศุภนิจ จัยวัฒน์ กรรมการ
 • นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ และเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

นายกฯนั่งประธานเองพร้อมขับเคลื่อนนโยบาย EV 

‘เศรษฐา’ นั่งประธาน ‘บอร์ด EV’ ชุดใหม่ ตั้ง ‘อาทิตย์’ CEO ‘SCBX’ นั่งกรรมการ

ทั้งนี้การตั้งบอร์ดอีวีชุดใหม่ที่มีนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเองเนื่องจากนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า (EV)  และเป็นการปรับเปลี่ยนจากสมัย พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ที่ได้แต่งตั้งรองนายกฯ เป็นประธานบอร์ด EV โดยการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้แก่นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นประธานบอร์ด

นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนตัวเลขานุการของบอร์ดEVใหม่ จากเดิมเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นกระทรวงหลักที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอีวีมาตั้งแต่ต้นๆ

‘เศรษฐา’ นั่งประธาน ‘บอร์ด EV’ ชุดใหม่ ตั้ง ‘อาทิตย์’ CEO ‘SCBX’ นั่งกรรมการ

แต่คณะกรรมการชุดปัจจุบันนี้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ปัจจุบัน คือ นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เป็นเลขานุการ โดยบีโอไอเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงสามารถให้สิทธิประโยชน์กับนักลงทุน EV ที่สนใจเข้ามาลงทุนในไทยได้  

ทั้งนี้ที่ผ่านมานายนฤตม์ได้มีการติดตามภารกิจโรดโชว์กับนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง ทั้งที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศจีน รวมทั้งจะได้เดินทางไปสหรัฐฯกับนายกรัฐมนตรี อีกครั้งในการประชุมเอเปคในเดือน พ.ย. โดยได้มีการหารือกับบริษัทรถEV ชั้นนำระดับโลกแล้วหลายบริษัท เช่น เทสลา ฉางอาน เป็นต้น 

‘เศรษฐา’ นั่งประธาน ‘บอร์ด EV’ ชุดใหม่ ตั้ง ‘อาทิตย์’ CEO ‘SCBX’ นั่งกรรมการ

ส่วนรายชื่อบอร์ดรายอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น นายอาทิตย์ นันทวิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอสซีบี เอกซ์ จำกัด

‘เศรษฐา’ นั่งประธาน ‘บอร์ด EV’ ชุดใหม่ ตั้ง ‘อาทิตย์’ CEO ‘SCBX’ นั่งกรรมการ

นายศุภนิจ จัยวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อาโนส์ กรุ๊ป 2020 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดยนายศุภนิจถือว่าเป็นเพื่อนสนิทกับนายเศรษฐาด้วย

รวมทั้งนายกุลิศ สมบัติศิริ อดีตปลัดกระทรวงพลังงาน ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา 

 สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้ ได้แก่ ทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในด้านต่างๆ เช่น กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสการสร้างอุตสาหกรรมภายในประเทศและส่งเสริมการจ้างงานในอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งพิจารณาแผนงานและโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวกับการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 

 

ทั้งนี้คาดว่า จะมีการประชุมบอร์ดนัดแรกช่วงต้นเดือน พ.ย. อาจมีการหารือการแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งการรายงานความคืบหน้ามาตรการอีวี 3.0 ที่จะหมดอายุสิ้นปีนี้ เชื่อว่า บอร์ดชุดใหม่ฯ จะเร่งพิจารณามาตรการอีวี 3.5 เพื่อให้เริ่มใช้ทัน 1 ม.ค. 67 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลายประเทศ ที่กำลังสนใจเข้ามาลงทุนอุตฯ อีวีในไทย