ทางออกวิกฤติ ‘พลังงาน’ ฟังมุมมอง อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จี้รัฐปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ตั้งแต่หน้าโรงกลั่น คุมค่าการตลาด เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันแพงระยะยาว แนะควรออกมาตรการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย - กลุ่มเปราะบาง คุยกับ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พลังงานถกรัสเซียซื้อน้ำมันราคาถูก ผุดไอเดียจับคู่ธุรกิจเอกชนกับเอกชน ด้านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จี้รัฐปรับโครงสร้างราคาน้ำมัน ตั้งแต่หน้าโรงกลั่น คุมค่าการตลาด เพื่อแก้ปัญหาน้ำมันแพงระยะยาว แนะควรออกมาตรการเฉพาะผู้มีรายได้น้อย-กลุ่มเปราะบาง คุยกับ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์