รฟท.เร่งล้างขาดทุนสะสมกว่า 2 แสนล้านบาท

จากผลการดำเนินงานของ รฟท.พบว่าขาดทุนสะสมอยู่กว่า 2 แสนล้านบาท แต่จุดแข็งของธุรกิจไม่มีคู่แข่ง ซึ่งสิ่งที่ยังขาดอยู่คือการทำการตลาด เข้าถึงลูกค้า และปรับบริการให้ตอบโจทย์ผู้โดยสาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม สุรพงษ์ ปิยะโชติ ระบุ ได้มอบนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งทำการตลาด ปรับโฉมบริการของการรถไฟ หารายได้และลดค่าใช้จ่าย เพื่อทำให้การรถไฟเป็นองค์กรที่มี EBITDA หรือกำไรจากการดำเนินงาน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย เป็นบวกภายในปี 2567 เร็วกว่าแผนฟื้นฟูที่เคยกำหนดไว้ว่าจะมี EBITDA เป็นบวกก่อนปี 2576 จากปัจจุบันที่มีขาดทุนสะสมอยู่กว่า 2 แสนล้านบาท