ท่องเที่ยว 8 เดือนโกย 8.3 แสนล้านบาท!!!

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ระบุ หลังมาตรการ VISA Free มีผลบังคับใช้ พบว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 44,744 คน หรือเพิ่มขึ้น 72.49%

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล ระบุ หลังมาตรการ VISA Free มีผลบังคับใช้ พบว่ายอดนักท่องเที่ยวจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น 44,744 คน หรือเพิ่มขึ้น 72.49% ส่วนยอดนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา มีจำนวน 20 ล้านคน สร้างรายได้ 8.39 แสนล้านบาท โดยนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากที่สุดคือ มาเลเซีย 3.2 ล้านคน รองลงมาคือ จีน 2.5 ล้านคน และเกาหลีใต้ 1.1 ล้านคน

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์