รัฐผนึกเอกชนตั้งศูนย์รีไซเคิล ‘ขยะ’ 

Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW ได้ร่วมกับสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ Smart Recycling Hub โดยจะจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร

ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ระบุ Alliance to End Plastic Waste หรือ AEPW ได้ร่วมกับสถาบันฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการ Smart Recycling Hub โดยจะจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร เป้าหมายคือนำขยะพลาสติกกลับเข้าสู่ระบบไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นตันต่อปี ระยะแรกจะศึกษาความเป็นไปได้ของศูนย์ต้นแบบในกรุงเทพฯ และพื้นที่ EEC 3 จังหวัด