ประชาชนจี้รัฐเร่งลดค่าใช้จ่าย ‘พลังงาน’

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความเห็นประชาชนต่อ 5 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และพบว่า 86% เห็นว่านโยบายที่ควรดำเนินการเร่งด่วนที่สุด คือการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความเห็นประชาชนต่อ 5 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และพบว่า 86% เห็นว่านโยบายที่ควรดำเนินการเร่งด่วนที่สุด คือการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ทั้งค่าน้ำมัน ค่าก๊าซหุงต้ม และค่าไฟฟ้า รองลงมา 72.69% คือนโยบายการแก้ปัญหาหนี้สินภาคการเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ส่วนอีก 63.95% คือนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาท