‘ภูมิธรรม’ ดันธงฟ้า 1.4 แสนร้าน ร่วม ‘เงินดิจิทัล’ แก้ปัญหา 4 กม.

‘ภูมิธรรม’ ดันธงฟ้า 1.4 แสนร้าน ร่วม ‘เงินดิจิทัล’ แก้ปัญหา 4 กม.

“ภูมิธรรม” มอบนโยบาย Digital wallet ให้พาณิชย์ สั่งหาช่องทางเชื่อมโยงการใช้เงินดิจิทัล 1 หมื่นบาท ผ่านร้านค้า ตลาด ของกรมการค้าภายในตัดอุปสรรคระยะทาง 4 กิโลเมตร

1 ในโยบาย 7 ด้านของกระทรวงพาณิชย์ คือ การร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Digital wallet ให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลมีเป้าหมายในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์นำไปคิดว่าจะเชื่อมโยงกับนโยบายได้อย่างไร เพราะมีข้อท้วงติงจากประชาชนว่ารัศมี 4 กิโลเมตร อาจจะไม่เข้าถึงในบางพื้นที่ 

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์สามารถเข้าไปช่วยได้ เช่น เชื่อมโยงฐานข้อมูลช่องทางการตลาดที่กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริม เช่น ร้านค้าธงฟ้า ร้านอาหารธงฟ้า ตลาดต้องชม Farm Outlet หมู่บ้านทำมาค้าขาย เพื่อให้การใช้งานของประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้น 

รวมทั้งให้เตรียมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่มีเงื่อนไขข้อจำกัดในการใช้งาน เช่น จัดรถพุ่มพวงเข้าไปจำหน่ายสินค้า เป็นต้น

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่จากข้อมูลที่คาดว่า จะใช้ Digital wallet ผ่านช่องทางการตลาดของกรมการค้าภายในที่มีความเป็นไปได้ตลาดหรือร้านที่กรมการค้าภายในได้ดำเนินการมาแล้ว เนื่องจากตลาดและร้านค้าอยู่ในแหล่งชุมชน ซึ่งง่ายต่อการใช้เงินดิจิทัล โดยกรมการค้าภายในมีตลาดและร้านค้า ประกอบด้วย 

1.ร้านธงฟ้าประชารัฐ ปัจจุบันมี 144,821 ร้าน ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นร้านค้าท้องถิ่นที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ โดยมีสินค้ามากว่า 1,459 รายการ ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าทั่วไป โดยแบ่งตามหมวด ดังนี้

หมวดอาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ 

หมวดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 

หมวดของใช้ชีวิตประจำวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำยาล้างจาน 

หมวดยารักษาโรค เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ยาบรรเทาอาการปวดลดไข่ ยาแก้ท้องเสีย 

นอกจากนี้รายงานว่ายังมีสินค้าเพื่อการศึกษา เช่น เครื่องแบบนักเรียน เครื่องเขียน และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม เช่น ปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์พืช

2.ตลาดต้องชม ซึ่งเป็นการดำเนินการพัฒนาหรือยกระดับตลาดที่จำหน่ายสินค้าเกษตร หัตถกรรม ศิลป OTOPs และสินค้าอุปโภคบริโภคของชุมชนที่ผลิตโดยเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน SMEs และคนในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง และส่งเสริมเป็นตลาด 

สำหรับ “ตลาดต้องชม” ที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีการจำหน่ายสินค้าที่มีความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม โปร่งใส มีการปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งเที่ยงตรง และจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี ตามเอกลักษณ์พาณิชย์ ควบคู่ไปกับการรักษาศิลปวัฒนธรรมและชูอัตลักษณ์ ตลอดจนวิธีชุมชนตาม อัตลักษณ์ของชุมชน 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีตลาดต้องชม 250 ตลาด ทั่วประเทศ อาทิตลาดน้ำไทรน้อย จ.นนทบุรี ต ลาดน้ำลำพญา จ.นครปฐม ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ ตลาดริมทางไก่ย่างเขาสวนกลาง จ.ขอนแก่น ตลาดพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพรตลาดน้ำคลองแห จ.สงขลา 

3.Farm Outlet หรือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ซึ่งเป็นร้านจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรและชุมชนมี 69 แห่ง ใน 40 จังหวัดทั่วประเทศ แยกเป็น

ภาคเหนือ 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 แห่งใน 10 จังหวัด 

ภาคกลาง 29 แห่งใน 15 จังหวัด 

ภาคใต้ 13 แห่ง ใน 8 จังหวัด 

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้ขยายตัว