หวังมาตรการรัฐเพิ่มขีดแข่งขัน - ดันกำลังซื้อ

ฟังมุมมองเอกชนหลังรัฐบาลเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ แก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่ สร้างแต้มต่อให้ไทยมากน้อยแค่ไหน คุยกับ เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฟังมุมมองเอกชนหลังรัฐบาลเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหญ่ แก้ปัญหาตรงจุดหรือไม่ สร้างแต้มต่อให้ไทยมากน้อยแค่ไหน คุยกับ เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์