รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 18 กันยายน 2566

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 18 กันยายน 2566

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (65/66) 2830-2950 ข้าวขาว 5% 2050-2070 ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 2050-2070 ข้าวเหนียวใหม่สันป่าตอง 65/66 3300-3400

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) วันที่ 18 กันยายน 2566