'ขานรับ' มาตรการลดค่าครองชีพ ฟังมุมมอง อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

เอกชนรับลูกมาตรการรัฐ ลดค่าครองชีพชุดใหญ่ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ยุคข้าวยากหมากแพง คุยกับ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เอกชนรับลูกมาตรการรัฐลดค่าครองชีพชุดใหญ่ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ยุคข้าวยากหมากแพง คุยกับ อิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์