“พาณิชย์”นำผู้ประกอบการซื้อมังคุดนครศรีธรรมราชโค้งสุดท้ายจนจบฤดูกาล  

“พาณิชย์”นำผู้ประกอบการซื้อมังคุดนครศรีธรรมราชโค้งสุดท้ายจนจบฤดูกาล  

กรมการค้าภายใน เดินหน้า นำผู้ประกอบการซื้อมังคุดนครศรีธรรมราชช่วงโค้งสุดท้าย จนจบฤดูกาล ช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกร เผยผลผลิตเหลืออีกเพียง 1 หมื่นตัน ก็จะหมดแล้ว ล่าสุด ราคาเกรดมันใหญ่กลุ่มประมูล กิโลกรัมละ 38.88-58.10 บาท

นายกรนิจ โนนจุ้ย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมประสานผู้ประกอบการผู้รวบรวมและผู้ส่งออกเข้าไปรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรใน จ.นครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบกลุ่มประมูล จำนวน 15 กลุ่ม และซื้อจากเกษตรกรโดยตรงผ่านจุดรวบรวมนอกกลุ่มประมูล โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องไปจนสิ้นสุดฤดูกาลผลิตมังคุดปีนี้ เพื่อช่วยดูแลราคาให้กับเกษตรกร ในช่วงโค้งสุดท้ายของผลผลิต 

ทั้งนี้ผลผลิตมังคุดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเหลือไม่ถึง 10,000 ตัน และมังคุดส่วนที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็นมังคุดในแหล่งผลิตที่เป็นภูเขา ซึ่งเป็นผลผลิตที่มีเกรดคุณภาพ เป็นที่ต้องการของผู้ส่งออกและผู้รวบรวม โดยเชื่อว่าราคามังคุดจากนี้ไปจะอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นต่อเนื่อง 

นางประไพ เพชรพงศ์พันธ์ พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า หลังจากที่กรมการค้าภายในได้ประสานผู้ประกอบการให้เข้ามารับซื้อมังคุด สำนักงานฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการเปิดจุดรับซื้อมังคุด ณ จุดรับซื้อเทศบาล ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช โดยจะมีการรับซื้อมังคุดในส่วนที่เหลือของฤดูกาลนี้ประมาณ 10,000 ตัน จากเกษตรกรโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และจะเปิดรับซื้อทุกวันไปจนสิ้นสุดฤดูกาล โดยจุดรับซื้อ อ.พรหมคีรี มีผลผลิตเป้าหมายที่เหลือประมาณ 490 ตัน ซึ่งการเปิดจุดวันแรกมีการรับซื้อผลผลิตมังคุดจากเกษตรกรไปแล้ว จำนวนประมาณ 50 ตัน 

สำหรับผลการบูรณาการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้ราคามังคุดในเกรดประมูลและในจุดรับซื้อทั่วไปของจังหวัดปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น โดยรายงานการรับซื้อมังคุดวันที่ 6 ก.ย.2566 ราคามังคุดกลุ่มประมูล เกรดมันใหญ่ ราคา 38.88-58.10ต่อกิโลกรัม (กก.) เกรดมันเล็ก 25.11-36 บาทต่อกก. เกรดลายใหญ่ 23.99-35.10 บาทต่อกก. เกรดตกไซสบวกดอก 17-17.05 บาทต่อกก. และเกรดดำ 15-16 บาทต่อกก.